Erik Faye Ree

Advokat

98 08 87 27

ree@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2014
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2007

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2013
Alta tingrett
Statens sivilrettsforvaltning

Publikasjoner

“Avskjæring av bevis i sivile saker. Med særlig vekt på preklusjon” (2007)

Fagområder