Helga Sophie Espedal Bocchetti

Advokat (Drammen)

915 44 033

bocchetti@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2009´

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokat 2018 –
Protector Forsikring ASA, advokat 2016 – 2018
Protector Forsikring ASA, advokatfullmektig 2012 – 2016
Kriminalomsorgen Region Sør, juridisk rådgiver 2011 – 2012
Kriminalomsorgen, Drammen fengsel, juridisk rådgiver 2010 – 2011
NAV Forvaltning Oslo, Familie og Omsorg, førstekonsulent 2009 – 2010

Publikasjoner

Masteroppgave: “På hvilke vilkår kan verdistigning på og avkastning av skjevdelingsmidler kreves skjevdelt?”

Fagområder