Iram S. Ali

Advokat

93 26 71 79

ali@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2009

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2010
Namsfogden i Oslo
Advokatfirmaet NEAS
Advokatfirmaet Schjødt – Den nordiske prosedyrekonkurransen i internasjonale menneskerettigheter
Advokatfirmaet Legalis AS

Språk

Urdu – muntlig og skriftlig
Hindi – muntlig
Punjabi – muntlig
Engelsk – muntlig og skriftlig

Fagområder