Jon Worren

Advokat

99 27 18 14

worren@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling
Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1995

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen siden 2010
Juridisk rådgivning, Oslo Kommune
Forbrukeradvokaten
Juridisk rådgivning, Oslo Kommune

Publikasjoner

“Den reviderte småhusplanen i Oslo”
“Oppsigelse og andre opphørsgrunner for husleieforhold”

Fagområder