Jørn-Tomas Einstabland

Advokatfullmektig

97 73 59 44

einstabland@salomon-johansen.no

Utdannelse

Cand. jur. Universitetet i Oslo 2000

 

Praksis

    • Underdirektør/fagsjef ved kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud
    • Rådgiver/seniorrådgiver ved juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
    • Rådgiver ved juridisk avdeling i toll- og avgiftsdirektoratet
    • Juridisk rådgiver ved Kemneren i Oslo og Asker og Bærum

Einstabland har i sitt virke hos Fylkesmannen opparbeidet seg betydelig kunnskap om det offentligrettslige regelverket til fast eiendom, spesielt plan- og bygningsloven.

 

Fagområder