Odd Kristian Johansen

Advokat/partner

90 50 85 97

johansen@salomon-johansen.no

Utdannelse

Cand. jur. Universitetet i Oslo 1992
Spesialfag: skatterett, garantirett og varemerkerett
Semesteremne NHH, økonomisk analyse

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004
Generaladvokaten for Forsvaret
Toll- og avgiftsdirektoratet
Finansdepartementet

Fagområder innen eiendomsmegling/eiendomsforvaltning

Megler i Salomon Johansen Eiendomsmegling
Eiendomsforvalter i S & J Eiendomsforvaltning AS

Fagområder