Roy W. Johansen

Advokat

41 68 45 03

roy.johansen@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2004
Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1998
Spesialfag: Selskapsrett og barnerett

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2013
Advokatfirmaet Johansen
Rådgiver Justisdepartementet
Påtalejurist Kristiansand politidistrikt
Oslo byfogdembete
Aetat Asker

Fagområder