Samantha Svenkerud McInerney

Advokatfullmektig (Drammen)

913 78 329

svenkerud@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2017

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokatfullmektig 2018-

Nordisk institutt for sjørett, sekretær 2013-2018

Advokatfirmaet Kragerud & Co, trainee 2015-2016

Flyktningstiftelsen, saksbehandler 2016

Fagområder

Publikasjoner

Masteroppgave: “Psykotisk i handlingsøyeblikket – vilkår og beviskrav etter straffelovens § 20 første ledd bokstav b.”