Trond Kiserud

Advokat

91 69 46 70

kiserud@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1989
Spesialfag: Bank- og forsikringsrett, vegtrafikkrett
Medlem av Eiendomsadvokatenes Servicekontor

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2013
Egen advokatpraksis
Advokatfirmaet Torkildsen & Torkildsen
Holder foredrag innen arv og generasjonsskifte

Fagområder innen eiendomsmegling/eiendomsforvaltning

Megler i Salomon Johansen Eiendomsmegling
Eiendomsforvalter i S & J Eiendomsforvaltning AS

Fagområder