Vidar Storvik

Advokat/ partner

95 94 71 25

storvik@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2003
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1993

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2006
Oslo politidistrikt
Barne- og familieetaten i Oslo
Oslo kemnerkontor
Skattefogden i Oslo og Akershus
Namsmannen i Oslo

Fagområder