Aktuelt

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

Våre advokater Marte Inderberg Bastiansen og Gro Wildhagen har skrevet høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet nå sender Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny...

Bistandsadvokaten styrker rettssikkerheten

Vår bistandsadvokat Hege Salomon har skrevet en kronikk om bistandsordningen og om hvordan bistandsadvokaten er med på å styrke rettssikkerheten. Kronikken er publisert på nrk.no/ytring, og kan leses her.

Skjult innskrenkning av veteranenes rettigheter?

I desemberutgaven av Forsvarets forum publiserte vår egen advokatfullmektig Bjørn Ove Blomholm Engelstad artikkelen “Skjult innskrenkning av veteranenes rettigheter?” Les artikkelen på fofo.no side 72 og 73 eller her.