Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere vedrørende forhold som omhandler forholdet mellom disse. I saker knyttet til forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har arbeidstaker normalt krav på fri rettshjelp. Les mer om fri rettshjelp her.

Vi kan bistå i saker relatert til følgende:

Arbeidskontrakt
– Klausuler
– Midlertidig ansettelse
– Oppsigelsestid
– Overtidsarbeid
– Prøvetid
– Unntak fra arbeidstidsbestemmelser
Avskjedigelse, oppsigelse og suspensjon
Diskriminering
Ferie
Nedbemanning
Omorganisering/endring av stilling
Permittering
Permisjon
Sykefraværsoppfølging