Arbeidsrett

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i saker som gjelder arbeidsrett for arbeidstakere og arbeidsgivere.  Dette gjelder oppsigelse, avskjed, lønnssaker og andre saker som knytter seg til arbeidsforholdet.

I saker som gjelder oppsigelse og avskjed bistår vi bl.a. med følgende:

  • Generell rådgivning knyttet til oppsigelse og avskjed
  • Deltagelse i forhandlinger og forhandlingsmøter
  • Bistand ved krav om å stå i stillingen ved oppsigelse og avskjed
  • Bistand til å fremme krav om erstatning og oppreisning
  • Prosessoppdrag for domstolene
  • Forhandlinger om sluttpakker og kompensasjon

I forbindelse med oppsigelse og avskjed inneholder loven en rekke fristregler, bl.a. i forhold til retten til å stå i stillingen. Det anbefales derfor generelt å søke bistand så raskt som mulig i slike saker.

Oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold er omfattet av Fri rettshjelp.  I saker om oppsigelse og avskjed vil arbeidstaker også kunne kreve dekket advokatutgifter av arbeidsgiver.

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre advokater.