Arv og generasjonsskifte

Arv og generasjonsskifte innebærer ofte komplekse og vanskelige problemstillinger. Vi bistår i spørsmål knyttet til følgende:

Arveoppgjør
Forskudd på arv
Fremtidsfullmakt
Privat og offentlig skifte av dødsbo
Skatt ved arv og gaver
Testament
Umyndige i arveoppgjør
Uskiftet bo