Barnerett

Barnerett handler om barnets rettsstilling og reguleres av barnelova og annen spesiallovgivning. Et barn er en person under 18 år. Barneretten er ment å ivareta barnets interesser i spørsmål knyttet til skole, helse, økonomi, samvær, bosted med mer. I saker om barnefordeling kan klient ha rett til fri rettshjelp hvis bestemte økonomiske vilkår er oppfylt. Les mer om fri rettshjelp her.

Vi kan bistå i saker som omhandler:

Barnebortføring
Barnets faste bosted
Fastsettelse av farskap
Foreldreansvar
Samværsrett