Barnevern

Vi anbefaler foreldre å kontakte advokat med en gang barnevernet har opprettet sak. Så fort det er opprettet sak hos barnevernet settes frist for klage. Det er derfor viktig å kontakte advokat så raskt som mulig slik at fristene overholdes. Våre bistandsadvokater tilbyr bistand i alle typer barnevernssaker.

Barnevernssaker gir i stor utstrekning rett til fri rettshjelp for alle foreldre, og barn over 15 år. Les mer om fri rettshjelp her.