Borettslag og Sameier

Advokatfirmaet Salomon Johansen har spesialkompetanse innenfor rådgivning overfor bolig- og eiendomsselskaper. Vi kan også tilby tjenestene profesjonell ekstern styreleder, møteledelse av generalforsamlinger og årsmøter, samt nyttige kurs for boligselskaper og styremedlemmer. Gjennom S & J Eiendomsforvaltning AS leverer vi også løsninger for forretningsførsel og forvaltning av boligselskaper, herunder eierseksjonssameier, borettslag, aksjeboligselskaper og private gårdeiere. De nevnte forhold mener vi gir oss et unikt erfarings- og kompetansegrunnlag sammenlignet med andre.
Vi kan blant annet tilby følgende tjenester:

– Juridisk og praktisk rådgivning overfor boligselskaper og styremedlemmer
– Profesjonell ekstern styreleder
– Møteledelse av generalforsamlinger og årsmøter
– Bistand og rådgivning i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger/årsmøter
– Kurs for styremedlemmer i borettslagsloven og eierseksjonsloven, samt praktisk styrearbeid
– Utforming og revisjon av vedtekter, husordensregler og avtaler
– Oppfølging av husbråk og andre problemer med beboere
– Salgspålegg, tvangssalg og fravikelse
– Forretningsførsel og forvaltning gjennom S & J Eiendomsforvaltning AS, se mer her

Profesjonell ekstern styreleder

Advokatfirmaet Salomon Johansen tilbyr tjenesten profesjonell ekstern styreleder. Vi kan påta oss styreledervervet i borettslag og sameier etter personlig valg på henholdsvis generalforsamling eller årsmøte. Ved valg av ekstern styreleder inngås det en egen kontrakt mellom boligselskapet og advokatfirmaet v/aktuell advokat.

Vår erfaring er at det er mye å hente ved å engasjere en av våre advokater som styreleder, herunder blant annet i form av kompetanseheving, profesjonalisering av styrearbeidet og en mer effektiv økonomistyring. Vi er også opptatt av å skape positivitet og legge til rette for et godt samarbeidsmiljø i styret.

Hovedansvaret vårt som ekstern styreleder er en god og forsvarlig økonomistyring, innkalling og gjennomføring av styremøter og årsmøter, revidere og utarbeide rutiner, gjennomgå løpende kontrakter, følge opp HMS, håndtere korrespondanse m.m.
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.