Forretningsjus og selskapsrett

Vi bistår alle selskaper av alle selskapsformer i deres spørsmål om selskapets og selskapsmedlemmenes rettigheter og forpliktelser, formue/gjeld, eierskifte, varemerke, endring/opphør av selskapet samt interne avtaler. Våre advokater kan bistå i alle faser, fra etablering og valg av selskapsform til salg eller opphør. Vi bistår også selskapets styre i spørsmål knyttet til styreansvar og drift. Vi bistår ofte i spørsmål knyttet til:

Avvikling/konkurs
Endring av selskapets kapital
Kontrakter og avtaler, internt og eksternt
Kjøp og salg av eierandeler
Stiftelse og valg av selskapsform
Styrerådgivning
Utarbeidelse av franchise- eller samarbeidsavtaler
Varemerke og opphavsrett

Kontaktpersoner

Vidar Storvik

Advokat/ partner
Telefon:
95 94 71 25