Kommunalrett

Vi bistår i alle klager vedrørende kommunale vedtak etter særlover (eks. alkoholloven, serveringsloven, folkehelseloven) og vi kan bistå i å kreve lovlighetskontroll fra Fylkesmannen av kommunale avgjørelser, jf. kommuneloven § 59.

Eksempler på saker vi kan bistå i er alt fra:

– inndragning av skjenkebevilling
– søke utvidet åpningstid for serveringssted
– kreve innsyn i saksdokumenter
– saker om miljørettet helsevern

Vi har ansatte med bred erfaring innen forvaltningsrett og kommunalrett. Vi kan derfor vurdere om en avgjørelse har blitt gjennomført på en riktig forvaltningsmessig måte.

Kontaktpersoner