Kontraktsrett/Avtalerett

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder kontraktsrett og avtalerett.
Vi påtar oss mange forskjellige arbeidsoppgaver, herunder:
• Generell rådgivning
• Bistand med kontraktsutforming
• Bistand ved kontraktsbrudd
• Hjelp ved konflikt etter kontraksbrudd/mislighold
• Søke erstatning eller unngå erstatning etter mislighold/brudd på kontrakt
• Bistand ved inngåelse av avtaler
Utforming av avtaler (eksempelvis fortrolighetsavtaler/overtagelsesavtaler/kjøpsavtaler)
• Avtaletolkning