Offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår bedrifter og leverandører i alle saker som gjelder offentlig anskaffelse. Vi har bistått i mange større anbudssaker og har erfaring fra forskjellige bransjer. Vi påtar oss mange forskjellige arbeidsoppgaver, herunder:
• Bistand med å utarbeide og kvalitetssikre anbudsdokumenter
• Bistand med å sikre kvalifikasjonskrav og besvarelse av kravspesifikasjon
• Vurdering av tildelingskriterier
• Begjæring om innsyn og innhenting av dokumentasjon
• Undersøke om det er feil og mangler i konkurransegrunnlaget
• Utarbeidelse av klager
• Krav om erstatning
• Midlertidige forføyninger
• Prosessoppdrag ved domstolsbehandling

Regelverk og frister
Innen anskaffelser er det et kompleks regelverk og mange frister å forholde seg til. Det anbefales å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Kontaktpersoner