Psykisk helsevern

Advokatfirmaet Salomon Johansen har advokater med spesialkompetanse innenfor psykisk helsevern. Vi bistår både personer underlagt psykisk helsevern, og deres pårørende. Typiske områder vi kan bistå i er:

• Klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern
• Klage over tvangsmedisineringsvedtak
• Bistå de pårørende ved opphør av psykisk helsevern, i form av klage og overføring av opphøringsvedtaket
• Bistand i forbindelse med overføring mot pasientens samtykke, eksempelvis fra tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold til tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (innleggelse på psykiatrisk klinikk)

Kontaktpersoner

Agnieszka Bakanova

Advokatfullmektig (Drammen)
Telefon:
94884574