Skilsmisse og Skifte

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har lange tradisjoner med å bistå i skilsmisse- og skiftesaker, og kan hjelpe med slikt som:
• Bistand med å sette opp en skifteavtale og gjennomføre skiftet
• Hvilke eiendeler som skal holdes utenfor skifte
• Fordeling av eiendeler og gjeld
• Spørsmål knyttet til bolig
• Skifteoppgjør som omfatter næringsvirksomhet, selskaper og aksjer
• Eiendeler i utlandet
• Forhandle om forliksløsninger
• Bistand med å begjære offentlig skifte
• Bistand i rettssaker som prosessfullmektig
• Krav om ektefellebidrag
• Avtaler som gjelder barn, foreldreansvar, bosted og samvær
• Annen støtte og hjelp som er naturlig i en sak om skilsmisse

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken.

Vi gir inntil en halv time gratis samtale med advokat i alle saker som gjelder skilsmisse og skifte.

Forhandlingsløsninger

Erfaringsvis løses mange skiftesaker gjennom forhandlinger. Særlig i saker med felles barn bør det tilstrebes å finne løsninger som senker konfliktnivået av hensyn til barna og fremtidig samarbeid. Vi vil derfor regelmessig undersøke om det er mulig å komme frem til en fornuftig ordning og forsøke å gjennomføre slike forhandlinger. Dersom partene er enig i det, kan vi også bistå begge parter for å forsøke å megle og komme med forslag om en felles løsning.

Advokatutgifter og Fri rettshjelp

Våre veiledende priser gjelder i alle saker om skilsmisse og skifte. Vi kan også gi et pristilbud og et overslag over hva saken vil koste dersom det er mulig.
I skiftesaker kan det gis fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene er oppfylt. Send en henvendelse til vårt kontor, så undersøker vi raskt om saken går inn under fri rettshjelp.