Skilsmisse og Skifte

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder skilsmisse og skifte. Vi setter opp skifteavtale og hjelper til med å få ordnet det praktiske. Dersom skilsmissen involverer barn hjelper vi til med å sette opp en avtale om bosted og samvær mv.
I saker som gjelder skilsmisse bistår vi bl.a. med følgende:

  • Kartlegging og innhenting av dokumentasjon for eiendeler og gjeld
  • Utarbeider forslag til skifteavtaler med fordeling av eiendeler
  • Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig o.l.
  • Spørsmål om fordeling av arv, særeie og skjevdelingsmidler
  • Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
  • Begjæring om offentlig skifte eller stevning for domstolene
  • Verdsettelse av aksjer og næringsvirksomhet
  • Ektefellebidrag

Ring oss på 22989940 eller send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre skilsmisseadvokater.
Saker som gjelder skilsmisse og skifte kan omfattes av Fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkår for inntekt og formue er oppfylt. Dette vil advokaten undersøke dersom det er aktuelt.

Kontaktpersoner

Vidar Storvik

Advokat/ partner
Telefon:
95 94 71 25

Agnieszka Bakanova

Advokatfullmektig (Drammen)
Telefon:
94884574