Karriere

Send gjerne søknad om stilling som advokat eller advokatfullmektig med CV, vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon. Vi ønsker at søker har solid erfaring fra offentlig eller privat virksomhet, og helst prosedyreerfaring for domstolene. Vi er også interessert i å komme i kontakt med advokater med egen portefølje.

Søknad sendes til daglig leder, advokat Odd Kristian Johansen, på epost
johansen@salomon-johansen.no eller pr. post til Postboks 7144 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.