Ny artikkel av Advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad

Advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad har skrevet en artikkel i fagbladet Soldatnytt for mai/juni 2017. Artikkelen gjennomgår yrkesskaderettighetene til vernepliktige soldater. Les artikkelen her.