S & J Eiendomsforvaltning

S & J Eiendomsforvaltning AS leverer løsninger for forretningsførsel og forvaltning av boligselskaper, herunder sameier, borettslag og aksjeboligselskaper og andre private gårdeiere. Selskapet drives av personer med forskjellig kompetanse, herunder autorisert regnskapsfører, revisor, økonom og advokat.

Deres hovedprodukt er bistand med totalforvaltning av næringseiendom, regnskaps – og økonomifunksjonen, herunder budsjettering, samt rådgivning og juridisk bistand på alle nivåer. S & J Eiendomsforvaltning AS sine forvaltere har mer enn 20 års erfaring innen fast eiendom, regnskap og annen juridisk tjenesteyting.

Som totalleverandør av forvaltningstjenester kan de tilby en komplett løsning, enkeltstående oppgaver og fleksible tilpassede løsninger. Forvaltningen er fremtidsrettet og har de nyeste funksjonene innen elektronisk regnskapsførsel, IN-system, banksystemer, innfordring mv. Det legges vekt på å tilrettelegge kundevennlige løsninger som gir oppdragsgiver god oversikt over oppgavene som utføres.

S & J Eiendomsforvaltning AS sine rådgivere kan svare på spørsmål om forvaltning og eiendom, og bidrar som rådgivere for eiere, styret og andre parter. De har også knyttet til seg underleverandører med relevante tjenester og produkter på mange områder slik at også mindre kunder kan få nyte godt av gode fordeler.

S & J Eiendomsforvaltning AS sine kunder har tilgang til informasjonstjenester gjennom egen webportal.

Se www.sjeiendom.no for mer informasjon.

S & J eiendomsforvaltning AS kan kontaktes på 22 20 85 00.