Salomon Johansen Eiendomsmegling

Salomon Johansen Eiendomsmegling drives av og holder til hos Advokatfirmaet Salomon Johansen AS. Med 25 års erfaring er vår kompetanse bred og solid.

Salomon Johansen Eiendomsmegling selger boliger fortrinnsvis i Oslo. Besøk www.salomonjohansen.no for mer informasjon.