Åpnet ikke Digipost – må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt - Advokat Oslo og Drammen

17.08.2020

Advokat Bocchetti i Advokatfirmaet Salomon Johansen bistår mannen og har anmodet om at tvangsmulkten ikke effektueres før klagesaken er avgjort og avventer nå svar fra kommunen.

Les mer her: Åpnet ikke digipost - må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt

Helga Sophie Espedal Bocchetti