• Aktuelt

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Siste innlegg

Erstatning til skadde veteraner brukes i stedet til å dekke kostnader til heving av fregatt - Advokat Oslo og Drammen

20. mai 2019

Advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad uttaler seg i Aftenposten i dag. Hans oppfatning er at det de siste årene har skjedd en innstramming av praksis når det gjelder utbetalinger til veteraner.

Les mer

Einstabland om forskjellsbehadling i plan- og bygningsloven - Advokat Oslo og Drammen

7. mars 2019

Les mer

Yrkesskaderettighetene til vernepliktige soldater - Advokat Oslo og Drammen

7. mars 2019

Les mer

Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov - Advokat Oslo og Drammen

7. mars 2019

Les mer

Ofre for menneskehandel fikk tilbakebetalt inntekter fra prostituasjon - Advokat Oslo og Drammen

7. mars 2019

Les mer

Bistandsadvokaten styrker rettssikkerheten - Advokat Oslo og Drammen

7. mars 2019

Les mer