Advarer mot å kutte advokat-hjelp til overgreps- og voldsofre - Advokat Oslo og Drammen

22.01.2021

Våre advokater uttaler seg om kutt i bistandsordningen.

Ler artikkelen her: Advarer mot å kutte advokat-hjelp til overgreps- og voldsofre

Gro Wildhagen
Hege Salomon
Maria Støen Thoresen