Einstabland om forskjellsbehadling i plan- og bygningsloven

07.03.2019

Advokatfullmektig Jørn-Tomas Einstabland holdt foredrag i Lier rådhus for medlemmer av NKF (Norsk Kommunalteknisk Forening).
Temaet var likebehandlingsprinsippet i forvaltningsretten, med eksempler fra plan- og bygningsretten. Han kom videre inn på dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven, og tok særlig for seg fordelsvilkåret i denne.

 

Er byggeinteressen til tiltakshaver en relevant fordel i dispensasjonsvurderinger? Spørsmålet er aktuelt da kommuner, fylkesmenn og Sivilombudsmannen ofte uttrykker at fordelen med et tiltak må komme allmenheten til gode og at utbyggingen må medføre en objektiv fordel for eiendommen. Svaret på spørsmålet er at tiltakshavers byggeinteresse åpenbart er relevant. Byggeinteressen må avveies mot hensynene til allmenheten og naboer i dispensasjonsvurderinger.

 

Presentasjonen til Einstabland: Presentasjon i PDF

Jørn-Tomas Einstabland