Erstatning til skadde veteraner brukes i stedet til å dekke kostnader til heving av fregatt - Advokat Oslo og Drammen

20.05.2019

Advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad uttaler seg i Aftenposten i dag. Hans oppfatning er at det de siste årene har skjedd en innstramming av praksis når det gjelder utbetalinger til veteraner.

Staten bruker foreldelse, spesialisterklæringer settes til side etc forklarer Blomholm Engelstad. Han uttaler videre at han er uenig Forsvarsministerens uttalelse om at sakene som fremmes nå er dårligere begrunnet enn tidligere. Det mener jeg det ikke er generelt grunnlag for å hevde. Økning i avslagsprosent skyldes en innstramming i praksis ikke sakene i seg selv.

Advokat Blomholm Engelstad bistår en rekke veteraner med å fremme krav om kompensasjon for psykiske og fysiske skader etter tjenesten. Han har tidligere arbeidet i Statens pensjonskasse, Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet.

https://www.aftenposten.no/norge/i/6jWVqW/Penger-satt-av-til-skadede-veteraner-gar-til-heving-av-Helge-Ingstad