Hjemmekontor og yrkesskadedekning - Advokat Oslo og Drammen

13.04.2021

De fleste av oss jobber for tiden hjemmefra, men er vi da yrkesskadedekket dersom vi skader oss?

Vi har økonomiske rettigheter dersom vi skader oss på arbeid, både fra NAV og fra yrkesskadeforsikringen til vår arbeidsgiver. Det er derfor helt avgjørende for krav på erstatning om en skade blir «godkjent som en yrkesskade» eller ikke.

Det er lovpålagt for arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Vi skal være beskyttet mot den risiko vi har ved å være på jobb. Det avgrenses imidlertid mot det som anses å være en del av «dagliglivets risiko».  

Det er et krav at man skal være «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Det er imidlertid enighet om at «arbeidsstedet» er der man utfører arbeidet og at «arbeidstiden» er når man utfører arbeidet. Det er imidlertid i praksis vanskeligere å bli hørt med at det er en yrkesskade dersom man skader seg hjemme og/eller utenfor ordinær kontortid.

Jo klarere skiller man har på når og hvor man jobber i hjemmet, jo lettere er det å få godkjent at en skade er en yrkesskade. 

Uavhengig av hvor man har skadet seg må det ha skjedd en «plutselig eller uventet ytre hendelse» for at skaden skal bli godkjent som yrkesskade.

I denne forbindelse er det svært viktig at man gir en detaljert beskrivelse av hvor, når og hvordan skaden skjedde, både til NAV og til forsikringsselskapet.

Det er dessverre mange uriktige avslag fra NAV og forsikringsselskapet som følge av hvordan man har ordlagt seg i skademeldingen. Ofte fokuseres det kun på selve skaden og ikke på hvordan den har skjedd. Detaljer kan være utelatt og man kan ha ordlagt seg på en misvisende måte. Det er imidlertid svært viktig å gi en detaljert og korrekt beskrivelse av selve hendelsesforløpet. Små og tilsynelatende uviktige detaljer kan være avgjørende for om man får godkjent skaden eller ikke.   

I personskadesaker er det er en fordel å benytte en advokat med spesialkompetanse på dette feltet.  

Vi har lang erfaring med personskadesaker og bistår deg gjerne i saken din. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale. I yrkesskadeforsikringssaker er det gratis å bruke advokat dersom forsikringsselskapet erkjenner ansvar.

 

Skrevet av Senioradvokat Cecilie Hvam-Jacobsen

 

Cecilie Hvam-Jacobsen