Agnieszka Bakanova


Stilling: Advokat (Drammen)

Tlf: 94 88 45 74

Epost: bakanova@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2016

Språk

Polsk og engelsk

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokatfullmektig 2017 –
Utlendingsdirektoratet (UDI), saksbehandler 2016 – 2017
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), praktikant 2015 – 2016
DNB Forsikring, skadekonsulent 2015
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), saksbehandler 2013 – 2015

 

Publikasjoner

Masteroppgave: “Gavebegrepet i arveloven § 19 – Særlig om vurderingen av gavesalg av fast eiendom og andre gaver i misforhold til formuen i boet.”

 

Fagområder