Ann Cathrin Egeberg


Stilling: Advokat

Tlf: 47 71 00 18

Epost: egeberg@salomon-johansen.no

Utdannelse

Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1994
Spesialfag: EU rett og utlendingsrett

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2017
If forsikring
Statens pensjonskasse
Politidirektoratet
UDI

 

Fagområder