Bjørn Ove Blomholm Engelstad


Stilling: Advokat/partner

Tlf: 91 36 09 09

Epost: engelstad@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2016
Cand. Jur. Universitetet i Oslo 2002
Masterprogram BI, Internrevisjon, risikostyring og corporate governance
Statsvitenskap

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2015
Statens pensjonskasse
Forsvarsdepartementet
Forsvarets overkommando

 

Publikasjoner

Harmonisering av informasjonssikkerhet, offentlige føringer om bruk av standarder ved oppbygging av styringssystemer for informasjonssikkerhet og virksomheters bruk av standarder, Internrevisoren nr. 1 2010
Bokanmeldelse, Tidsskrift for erstatningsrett 2004 nr 2-3

 

Fagområder