Bjørn Ove Blomholm Engelstad


Stilling: Senioradvokat

Tlf: 91 36 09 09

Epost: engelstad@salomon-johansen.no

Utdannelse

Mastergradsemne: Internrevisjon, Risikostyring og corporate governance BI 2009-2010

Organisasjon, strategi og ledelse, Universitetet i Oslo  

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 2002

Spesialfag arbeidsrett, Universitetet i Oslo

Statsvitenskap grunnfag, Universitet i Oslo

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen As Oslo, senioradvokat 2022

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA Ski, advokat 2020-2022

Advokatfirmaet Salomon Johansen As Oslo, advokat/partner 2015-2020

Statens pensjonskasse juridisk seksjon/forsikringsavdelingen, seniorrådgiver/advokatfullmektig, 2011-2015

Forsvarsdepartementet, seksjon for fellesjuridiske tjenester/seksjon for sikkerhet og IKT, seniorrådgiver 2003-2011

Forsvarets overkommando juridisk avdeling, vernepliktig jurist 2003

 

Fagområder  

Personskade og erstatning

Trygderett og NAV saker

Bistandsadvokat

Arbeidsrett

Tap av sikkerhetsklarering