Camilla Stranden Hunn


Stilling: Senioradvokat

Tlf: 94 31 84 74

Epost: hunn@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2014
Masteroppgave: “Barns rettsstilling som fornærmet i familievoldssaker

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen siden 2014
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Prosjektleder for det juridiske bistandsprosjektet Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organization (KWIECO)

 

Fagområder