Cecilie Hvam-Jacobsen


Stilling: Senioradvokat (Drammen)

Tlf: 97 07 75 70

Epost: hvam-jacobsen@salomon-johansen.no

Utdannelse

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 2001.

Spesialfag: Forsikringsrett, Kriminologi og Politi- og påtalerett.

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen As Drammen, senioradvokat 2021

Advokatfirmaet Lippestad AS, advokat 2017-2021

Protector Forsikring, fagsjef/advokat 2016-2017

Protector Forsikring, leder personskadeavdeling/advokat, 2013-2016

Protector Forsikring, skadebehandler/advokatfullmektig 2011-2013

Crawford & Company AS Norway, skadebehandler/advokatfullmektig 2008-2011

Crawford & Company AS Norway, skadebehandler 2007-2008

NAV trygd, saksbehandler/avdelingsleder juridisk avdeling, 2005-2007

NAV trygd, saksbehandler, 2002-2005

 

Fagområder