Gro Wildhagen


Stilling: Advokat

Tlf: 95 44 61 88

Epost: wildhagen@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2008
Cand. Jur. Universitetet i Oslo 2003
Fysiokjemiker, Statens Fysiokjemikerskole 1982

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2006
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet

 

Publikasjoner

Ekteskapsinngåelse med innvandringsformål
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr. 4 2005
Gyldendal akademiske forlag

 

Fagområder