Iram S. Ali


Stilling: Advokat

Tlf: 93 26 71 79

Epost: ali@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2009

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2010
Namsfogden i Oslo
Advokatfirmaet NEAS
Advokatfirmaet Schjødt – Den nordiske prosedyrekonkurransen i internasjonale menneskerettigheter
Advokatfirmaet Legalis AS

 

Språk

Urdu – muntlig og skriftlig
Hindi – muntlig
Punjabi – muntlig
Engelsk – muntlig og skriftlig

 

Fagområder