Jørn-Tomas Einstabland


Stilling: Advokatfullmektig

Tlf: 97 73 59 44

Epost: einstabland@salomon-johansen.no

Utdannelse

Cand. jur. Universitetet i Oslo 2000

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen siden 2018
Underdirektør/fagsjef ved kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud 2017-2018
Rådgiver/seniorrådgiver ved juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010-2017
Rådgiver ved juridisk avdeling i toll- og avgiftsdirektoratet 2008-2010
Juridisk rådgiver ved Kemneren i Oslo og Asker og Bærum 2001-2007

Einstabland har i sitt virke hos Fylkesmannen opparbeidet seg inngående kunnskap om forvaltningsloven og kommuneloven, samt regelverk knyttet til fast eiendom: spesielt plan- og bygningsloven, men også jordloven, matrikkelloven, markaloven, eierseksjonsloven, friluftsloven og naboloven. I sitt virke som advokatfullmektig har han som styreleder for borettslag fått erfaring med borettslagsloven, og i saker om ekspropriasjon av eiendom har han fått erfaring med oreigningsloven.

 

Fagområder