Jørn-Tomas Einstabland


Stilling: Advokatfullmektig

Tlf: 97 73 59 44

Epost: einstabland@salomon-johansen.no

Utdannelse

Cand. jur. Universitetet i Oslo 2000

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen siden 2018
Underdirektør/fagsjef i kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud 2017-2018
Rådgiver/seniorrådgiver i juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010-2017
Rådgiver i juridisk avdeling, Toll- og avgiftsdirektoratet 2008-2010
Jurist i Skatteetaten 2001-2007
Einstabland har i sitt virke hos Fylkesmannen opparbeidet seg inngående kunnskap om forvaltningsloven og regelverk knyttet til fast eiendom: herunder plan- og bygningsloven, jordloven, matrikkelloven, markaloven, friluftsloven og naboloven.
Som styreleder for borettslag har han fått inngående kjennskap til borettslagsloven, eierseksjonsloven og sameieloven. Hos Salomon-Johansen jobber han mye med ekspropriasjonssaker. Einstabland har bred erfaring med eiendomsrett.

 

Fagområder