Maja Bore Sandvik


Stilling: Advokatfullmektig

Tlf: 92 65 65 89

Epost: sandvik@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2021

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, advokatfullmektig 2021 -

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 

Publikasjoner

Masteroppgave: «Bør voldtekt defineres som sex uten samtykke? - En vurdering av mulige endringer i kapitlet om seksuallovbrudd»

 

Fagområder  

Fri rettshjelp