Marte Inderberg Bastiansen


Stilling: Advokat

Tlf: 95 02 27 90

Epost: bastiansen@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2007
Cand. jur. Universitetet i Oslo 2005
Spesialfag: skatterett og boligrett

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2005
Oslo likningskontor

 

Publikasjoner

Avhandling om ”Skatteloven § 9-3 8.a – Tomtebegrepet i skatteloven”

 

Fagområder