Odd Kristian Johansen


Stilling: Advokat/partner

Tlf: 90 50 85 97

Epost: johansen@salomon-johansen.no

Utdannelse

Cand. jur. Universitetet i Oslo 1992
Spesialfag: skatterett, garantirett og varemerkerett
Semesteremne NHH, økonomisk analyse

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004
Generaladvokaten for Forsvaret
Toll- og avgiftsdirektoratet
Finansdepartementet

 

Fagområder innen eiendomsmegling /

eiendomsforvaltning

Megler i Salomon Johansen Eiendomsmegling
Eiendomsforvalter i S & J Eiendomsforvaltning AS

 

Fagområder