Samantha Svenkerud McInerney


Stilling: Advokatfullmektig (Drammen)

Tlf: 91 37 83 29

Epost: svenkerud@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2017

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokatfullmektig 2018-
Nordisk institutt for sjørett, sekretær 2013-2018
Advokatfirmaet Kragerud & Co, trainee 2015-2016
Flyktningstiftelsen, saksbehandler 2016

 

Publikasjoner

Masteroppgave: “Psykotisk i handlingsøyeblikket – vilkår og beviskrav etter straffelovens § 20 første ledd bokstav b.”

 

Fagområder