Sinan Kacar


Stilling: Advokat (DRAMMEN)

Tlf: 40 84 54 72

Epost: kacar@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2019

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, siden 2022

 

Publikasjoner

Masteroppgave: Bedriftsinterne aldersgrenser og vernet mot aldersdiskriminering - Er høy alder en hindring for å fortsette i arbeid?

 

Fagområder