Siri Fuglestad


Stilling: Advokatfullmektig

Tlf: 994 42 447

Epost: fuglestad@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2016
Masteroppgave: “Bruk av barnefaglig ekspertise i barnevernssaker – med særlig fokus på habilitetsspørsmål”

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden september 2017
Delt internship mellom Innovasjon Norge og Norwegian-American Defense & Homeland Security Industry Council (NADIC) med kontor ved den norske ambassaden i Washington D.C.
Trainee hos Price Waterhouse Coopers

 

Fagområder