Tonje Skarra


Stilling: Advokat (Drammen)

Tlf: 98 67 88 45

Epost: skarra@salomon-johansen.no

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2016

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen, advokat 2021 -
Advokatfirmaet Sølverud, advokatfullmektig 2018-2021

 

Publikasjoner

Masteroppgave: «Bruk av sakkyndig i saker om omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven § 4-12»

 

Fagområder  

Utlendingsrett