Vidar Storvik


Stilling: Advokat/partner

Tlf: 95 94 71 25

Epost: storvik@salomon-johansen.no

Utdannelse

Advokatbevilling 2003
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1993

 

Praksis

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2006
Oslo politidistrikt
Barne- og familieetaten i Oslo
Oslo kemnerkontor
Skattefogden i Oslo og Akershus
Namsmannen i Oslo

 

Fagområder