• Arbeidsrett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Arbeidsrett

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i saker som gjelder arbeidsrett for arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette gjelder oppsigelse, avskjed, lønnssaker og andre saker som knytter seg til arbeidsforholdet.
I saker som gjelder oppsigelse og avskjed bistår vi bl.a. med følgende:
I forbindelse med oppsigelse og avskjed inneholder loven en rekke fristregler, bl.a. i forhold til retten til å stå i stillingen. Det anbefales derfor generelt å søke bistand så raskt som mulig i slike saker.

Oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold er omfattet av Fri rettshjelp. I saker om oppsigelse og avskjed vil arbeidstaker også kunne kreve dekket advokatutgifter av arbeidsgiver.
Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre advokater.

Terskelen for å kunne si opp en ansatt er høy. Er oppsigelsen usaklig eller arbeidsgiver ikke har fulgt formkravene, er den ugyldig. Arbeidstaker kan da ha krav på erstatning. Det er viktig å være klar over at det gjelder enkelte korte frister for å kunne påberope seg feil ved en oppsigelse.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

Ved oppsigelse har arbeidstaker normalt krav på fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.
Ved saker om lønnskrav, kan det også finnes dekningsmuligheter for arbeidstaker.

Avskjed betyr at arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart, uten oppsigelsestid, og er bare lovlig hvis arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Er avskjeden urettmessig kan arbeidstaker få tilbake jobben, og ha krav på erstatning.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

En arbeidstaker som blir avskjediget har normalt krav på fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.

Arbeidsmiljøloven gir begrenset adgang til å ansette noen midlertidig. Er avtalen i strid med loven er den ugyldig, og arbeidstaker har krav på fast ansettelse.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

En arbeidstaker har normalt krav på fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.

Et lønnskrav oppstår når arbeidsgiver ikke betaler lønn, eller arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om lønnen. Ved konkurs kan arbeidstaker ha krav på lønn fra NAV Lønnsgaranti.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i alle stadier.

En arbeidstaker kan ha krav på å få dekket advokatutgiftene fra NAV Lønnsgaranti eller via fri rettshjelp. Les om fri rettshjelp her.

Advokater Oslo

Odd Kristian Johansen
Erik Faye Ree
Vidar Storvik
Cecilie Hvam-Jacobsen